Resultater for Borgere vs Mariagerfjord Kommune

Nuværende resultat for året 3 - 1

Resultaterne er målt i ansøgninger, som er bevilliget og ansøgninger som er afvist og efterfølgende ikke har fået medhold i Ankestyrelsen. Der kan godt være tale om del-afgørelser, da behandlingstiden i Ankestyrelsen er meget lang. Del-afgørelser er afgørelser, hvor der delvist er bevilligt, men ikke på hele ansøgningen og derfor klages der, og sagen kommer efterfølgende til Ankestyrelsen, som har en behandlingstid på op til fem måneder.

De enkelte afgørelser 2022

Februar 2022
Borger bevilliget 12 fodbehandlinger efter Aktiv Loven (LAS) § 82 – sygebehandling (hjælp i særlige tilfælde)

September 2021
Ankestyrelsen stadfæster kommunens afgørelse om, at nedtagning og rengøring af en loftslampe, som ikke kræver værketøj, er et håndværkerjob

September 2021
Vederlagsfri fysioterapi bevilliget borger gennem Enkelt Ydelse/Ydelsesservice – 10 behandlinger

De enkelte afgørelser 2021

November 2021
Bevilling 3 timers hovedrengøring til borger

September 2021
Ankestyrelsen stadfæster kommunens afgørelse om, at nedtagning og rengøring af en loftslampe, som ikke kræver værketøj, er et håndværkerjob

September 2021
Vederlagsfri fysioterapi bevilliget borger gennem Enkelt Ydelse/Ydelsesservice – 10 behandlinger

Juli 2021
Praktisk Hjælp til vasketøj bevilliget borger – 10 min. ugentlig

Juni 2021 
Bevilling 6 timers hovedrengøring til borger

April 2021
Nødkald bevilliges til sengeliggende borger

April 2021
Klippekort bevilliges til sengeliggende borger

April 2021
Praktisk Hjælp i form af støvsugning og skift af sengetøj hver anden uge samt vasketøj ugentlig bevilliges cancerramt borger – 40 min. pr. 14. dag

Februar 2021
Praktisk Hjælp bevilliges borger i form af støvsugning, gulvvask, badeværelse, skift af sengetøj (+ 5 min. over normal tid) og tørre støv af – 55 min. pr. 14. dag