Få gratis hjælp

Få gratis hjælp
Praktisk-hjælp

Praktisk Hjælp

er f.eks. rengøring, vasketøj, skift af sengetøj, hovedrengøring og klippekortsordning samt svar på partshøringer og klager over afgørelser
Merudgifterweb

Merudgifter

er f.eks. dækning af dine omkostninger, som medicin, havehjælp, vinduespudsning, flytning af træpiller, svar på partshøring og klager over afgørelser
Jobcenter

Jobcenter

er f.eks. at være din partsrepræsentant til møder i Jobcenter og praktiksteder, at sørge for der laves dagsordner, mødereferater og være din støtte til din sag afsluttes

Få gratis hjælp i din sag

I min optik tænker flere hoveder bedre end ét, så det er en god idé at få sparring, og især, hvis det drejer sig om områder, hvor du mangler erfaring, viden eller ikke har overskud til at gøre noget ved det.

Borgere, der på den ene eller anden måde er kommet i klemme med kommunen, kan modtage min gratis hjælp primært inden for følgende områder: Praktisk Hjælp, Merudgifter og Jobcenter. Har du andre udfordringer end de nævnte områder, så er du velkommen til at spørge mig om hjælp ellers kan jeg finde ud af, hvor du kan få relevant hjælp.

Du kan modtage min hjælp enten som vejledning til, hvad du skal gøre videre i din sag eller jeg kan være partsrepræsentant for dig. Vejledning er ofte inden for Praktisk Hjælp i form af, hvordan du kan søge om hovedrengøring, klippekort m.v., men kommer det til komplekse sager i Jobcenter, så kan jeg ikke vejlede dig, uden at have adgang til dine dokumenter/kommunikation fra Jobcenter. Årsagen hertil er, at jeg skal sikre mig, at du f.eks. har modtaget partshøring, finde eventuelle fejl og meget andet, og derfor kan jeg ikke alene bygge min vejledning på en kort besked på f.eks. Facebook. Jeg tager tavshedspligt seriøst og din sag/dokumenter kommer ikke i andre hænder eller for andre ører med mindre vi har aftalt at bringe en tredje part ind i sagen, som f.eks. Borgerrådgiveren.

Min service vil være tre timer om ugen, da jeg selv er syg og skal holde mine hvilepauser, gåture m.m. for, at min hverdag hænger sammen og jeg kan yde noget for andre.